Åke Arnold Carlsson överlämnade halvmodellen till vinnaren Anders Mossmark från Älvängen.

 

Lycklig vinnare i Föreningen L Laurins båtlotteri.

Våren 2008 skänkte Åke Arnold Carlsson en halvmodell av den gamla kuttern Kewaidin.
Under sommaren har föreningen sålt lotter på modellen för att slutsälja under Tändkulemotorns dag.

Efter att kontrollanten Gunnar Karlsson förrättat dragning visade det sig att lycklig vinnare blev lott nr 938,
ägare till lotten var Anders Mossmark från Älvängen. Anders är sommarboende i Kolleröd norr om Lysekil,
där han har en stuga med fantastisk havsutsikt.

Under ett besök på Tändkuleracet köpte Anders några lotter och på en av dessa vann han den fina modellen.

Halvmodellen överlämnades till vinnaren i konstnärens hem på lördagen. Konstnären Åke Arnold Carlsson
överlämnade med glädje den vackra halvmodellen och visade också hur han arbetar.

Det blev också en visning i Åkes hem där man fick se modeller av olika slag.

Föreningen L Laurin tackar Åke för den fina gåvan, som inbringat en stor summa pengar,
dessa kommer att användas för att färdigställa SKANDIAMUSEET.

 

                                                               ARN